قرآن كریم و بشارت هاى پیامبران

آیا در تورات و انجیل موجود، به پیامبر اسلام(ص) بشارت داده شده است؟ موضع قرآن در این‏باره چیست؟ نویسنده این مقاله بر آن است كه آنچه در قرآن آمده، این است كه تورات و انجیل موجود آمدن پیامبر اسلام را با صفات ـ و نه با نام ـ بشارت داده‏اند و در این دو كتاب مواردى را براى تأیید این مدعا مى‏توان یافت.
در سنت اسلامى همیشه این اعتقاد وجود داشته است كه پیامبران پیشین در كتاب‏هاى خود به آمدن پیامبر اسلام(ص) بشارت داده‏اند. همچنین همیشه اظهار شده است كه این اعتقاد به قرآن متكى است. از آیاتى از قرآن استفاده شده است كه حضرت موسى(ع) در تورات و حضرت عیسى(ع) در انجیل آمدن پیامبر اسلام را بشارت داده‏اند. به همین دلیل در طول تاریخ اسلام براى یافتن مصادیقى از بشارت در تورات و انجیلِ موجود، تلاش‏هاى زیادى صورت گرفته و كتاب‏هاى متعددى نوشته شده است. پرسشى كه این نوشتار بدان مى‏پردازد و سعى مى‏كند به آن پاسخ دهد، این است كه واقعا موضع قرآن در این باره چیست و آیات مورد استناد چه دلالتى دارند؟ اگر برخى از این آیات بر این امر دلالت دارند، آیا مى‏توان مصداقى براى آن در تورات و انجیل موجود یافت؟
مهم‏ترین آیاتى كه مى‏توان از آنها استفاده كرد كه در كتاب‏هاى پیشین به ظهور پیامبر اسلام، بشارت داده شده است، از این قرار است:
1. در برخى از آیات سخن از این است كه اهل كتابِ زمان پیامبر، آن حضرت را به خوبى مى‏شناختند: «الذین اتیناهم الكتاب یعرفونه كما یعرفون ابناءهم: كسانى كه به ایشان كتاب داده‏ایم، همان‏گونه كه فرزندان خود را مى‏شناسند، او [حضرت محمد] را مى‏شناسند.» (بقره/146؛ انعام/20)
2. در آیه دیگرى آمده است كه اهل كتاب حقانیت قرآن را مى‏دانند: «و الذین آتیناهم الكتاب یعلمون انه مُنزَّلٌ من ربك بالحق: و كسانى كه بدیشان كتاب داده‏ایم مى‏دانند كه آن [قران] از جانب پروردگارت به حق فرو فرستاده شده است.» (انعام /114)
3. در آیه دیگرى آمده است كه برخى از صفات پیامبر اسلام(ص) در تورات و انجیل مكتوب است: «الذین یتبعون الرسول النبى الامى الذى یجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجیل: همان‏ها كه از فرستاده [خدا]، پیامبر امى، پیروى مى‏كنند، همو كه [صفات] او را در تورات و انجیلى كه نزدشان است، مى‏یابند.»(اعراف/157)
4. در آیه‏اى دیگر سخن از این است كه به پیامبر اسلام(ص) با نام، بشارت داده شده است. «و اذ قال عیسى ابن مریم یا بنى‏اسرائیل انى رسول اللّه‏ الیكم مصدقا لما بین یدى من التوراة و مبشرا برسول یاتى من بعدى اسمه احمد...» و هنگامى را به یاد آور كه عیسى پسر مریم گفت: «اى فرزندان اسرائیل، من فرستاده خدا به سوى شما هستم. در حالى كه تورات را كه پیش روى من است تصدیق مى‏كنم و به فرستاده‏اى كه پس از من مى‏آید و نام او «احمد» است بشارت مى‏دهم.»(صف/6)
دو مورد اول و دوم، یعنى دو آیه‏اى كه در آنها سخن از این است كه اهل كتاب پیامبر را مى‏شناسند و آیه‏اى كه در آن، سخن از این است كه اهل كتاب حقانیت قرآن را مى‏دانند، به كتاب آنان اشاره‏اى نشده است؛ بلكه صرفا سخن از این است كه اهل كتاب به این امور علم دارند، و لازمه علم داشتن این نیست كه این امور در متون مقدس آنان موجود است، بلكه منشأ این علم مى‏تواند سنت شفاهى آنان باشد؛ همچنین مى‏تواند امر به گونه دیگرى باشد و آن این‏كه اهل كتاب وقتى سخنان پیامبر و اعمال او و احیانا معجزات او را دیدند به نبوت او علم پیدا كردند و همین طور وقتى سخن قرآن را شنیدند، علم پیدا كردند كه این كتاب از طرف خداست. بنابراین از این آیات نمى‏توان استفاده كرد كه در تورات و انجیل سخنى درباره بشارتِ ظهور پیامبر اسلام آمده است.
اما در دو مورد دیگر امر به گونه دیگرى است. در مورد سوم تصریح شده است كه از پیامبر اسلام در تورات و انجیل سخن رفته است و در مورد چهارم سخن از این است كه حضرت عیسى به آمدن پیامبر اسلام بشارت داده است. بنابراین جاى این سؤال هست كه در كجاى تورات و انجیل درباره پیامبر اسلام سخن رفته و سخن حضرت عیسى درباره پیامبر اسلام، آن هم با نام «احمد»، در كجا نقل شده است؟
قبل از پاسخ به این سؤال باید نكته‏اى را به عنوان مقدمه بیان كنیم. براساس ظاهر آیات متعددى از قرآن، دو كتاب به نام‏هاى تورات و انجیل بر حضرت موسى و حضرت عیسى نازل شده است. از سوى دیگر كتابى به نام تورات و چهار كتاب به نام انجیل نزد اهل كتاب موجود است. حال این سؤال مطرح است كه آیا كتاب‏هاى موجود همان كتاب‏هایى هستند كه قرآن به آنها اشاره دارد؟ و آیا همین كتاب‏ها در زمان پیامبر اسلام هم بوده‏اند؟
در سنت یهودى ـ مسیحى نیز اعتقاد بر آن بوده است كه كتابى به نام تورات بر حضرت موسى نازل شده است و نیز بر حسب سنت، تورات موجود همان كتاب حضرت موسى شمرده مى‏شده است. با این حال كسانى از زمان‏هاى نسبتا دور با شواهد و ادله فراوانى از درون تورات موجود اثبات كرده‏اند كه كتاب موجود هرگز نمى‏تواند نوشته حضرت موسى باشد بلكه قرن‏ها پس از آن حضرت نگاشته شده است.(1) و امروزه تحقیقات نقادان كتاب مقدس این نكته را نشان داده كه كتاب موجود چند قرن قبل از میلاد و قرن‏ها پس از حضرت موسى با استفاده از منابع مختلفى تألیف شده است.(2)
درباره انجیل وضع به گونه دیگرى است. مسیحیان هرگز معتقد نبوده‏اند كه حضرت عیسى كتابى آورده است، بلكه این كار را بى‏معنا مى‏دانستند. از آنجا كه اینان حضرت عیسى را خداى متجسد مى‏دانستند، پس خدا خود را در او منكشف ساخته، پس خود او وحى است و معنا ندارد كه به او وحى شود. اناجیل موجود در حقیقت، سیره قولى و عملى آن حضرت است كه دیگران با تأیید روح‏القدس ده‏ها سال پس از او نگاشته‏اند.(3)
در میان عامه مسلمانان، معروف است كه اهل كتاب تورات و انجیل را تحریف كرده‏اند؛ اما به نظر مى‏رسد كه موضع قرآن در این رابطه چیز دیگرى باشد. در برخى از آیات درباره اهل كتاب آمده است كه «یُحَرفون الكلم عن مواضعه [یا] من بعد مواضعه: كلام را از جایگاه خودش منحرف مى‏كنند.» (نساء /46؛ مائده /13 و 41) در این آیات اولاً سخن از كتاب نیست و ثانیا با تحریف معنوى هم سازگار است. بنابراین از این آیات نمى‏توان استفاده كرد كه اهل كتاب تورات و انجیل واقعى را تغییر داده‏اند. اما در آیه دیگر سخن از كتاب است «فویل للذین یكتبون الكتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عندالله: واى بر كسانى كه كتاب را به دست خود مى‏نویسند و به خدا نسبت مى‏دهند.» (بقره /79) ظاهر این آیه با نظر محققان غربى درباره تورات و اندیشه مسیحیان در رابطه با اناجیل منطبق است. پس باید نتیجه بگیریم كه بنابر نظر قرآن دو كتاب به نام‏هاى تورات و انجیل از طرف خدا نازل شده است كه با آنچه نزد اهل كتاب است، تفاوت دارد؛ مگر آن‏كه كسى بگوید واژه كتاب در این آیه لزوما بر عهدین منطبق نیست و مى‏تواند به معناى نوشته‏هاى دیگر مثلاً شروح و تفسیرهایى دیگر مثل تلمود باشد كه در میان یهودیان، عملاً حكم تورات و كتاب آسمانى را دارد. تفصیل این بحث فرصت دیگرى را مى‏طلبد.
نكته دیگر در این رابطه این است كه از آنجا كه نسخه‏هایى از تورات و انجیل مربوط به چند قرن قبل از اسلام موجود است(4) و آن نسخه‏ها با كتاب‏هاى موجود مطابق است پس باید نتیجه گرفت كه تورات و انجیل موجود در زمان پیامبر اسلام همین كتاب‏هاى موجود بوده است و هرگز نمى‏توان ادعا كرد كه این كتاب‏ها بعد از اسلام تغییر كرده‏اند.
حال به آیات مورد بحث برمى‏گردیم. گفته شد، آیاتى كه بیانگر این بودند كه اهل كتاب پیامبر اسلام را مى‏شناسند و آیه‏اى كه مى‏گفت اهل كتاب حقانیت قرآن را مى‏دانند، هرگز دلالت ندارند كه اهل كتاب این آگاهى‏ها را از تورات و انجیل به دست آورده‏اند؛ بلكه این شناخت‏ها مى‏تواند امرى عادى و از طریق گفتار و كردار پیامبر و نیز خواندن قرآن و البته به وسیله معیار كلىِ به دست آمده از كتاب‏هایشان حاصل شده باشد. پس، از این آیات نمى‏توان استفاده قطعى كرد كه تورات و انجیل آمدن پیامبر و قرآن را بشارت داده‏اند.
آیه‏اى كه در تاریخ این بحث نقش بسیار زیادى داشته و افراد زیادى را به خود مشغول كرده، آیه ششم از سوره صف است كه بنا به تصریح آن، حضرت عیسى آمدن پیامبرى به نام احمد را بشارت داده است. این آیه عده زیادى را برانگیخته است تا در اناجیل موجود به دنبال كلمه احمد بگردند و در این زمینه كتاب‏ها و رساله‏هاى متعددى بنگارند. واژه‏اى كه در اناجیل توجه این افراد را به خود جلب كرده، واژه «فارقلیط»(5) یا «باركلیت» است. به گفته انجیل یوحنا، حضرت عیسى آمدن فارقلیط را پس از خود بشارت داده است. این واژه كلمه‏اى یونانى به معناى تسلى‏دهنده و آرامش‏دهنده است كه مسیحیان مصداق آن را روح‏القدس مى‏دانند. اما برخى از نویسندگان مسلمان مدعى شده‏اند كه این كلمه در اصل به صورت دیگرى بوده است و مسیحیان یكى از حروف آن را تغییر داده‏اند. آنان مى‏گویند این كلمه در اصل «پریكلیتوس»، به معناى «احمد و ستوده»، بوده است كه آن را به «پراكلیتوس»، به معناى «تسلى‏دهنده» تغییر داده‏اند؛ و در واقع اسم خاص بوده و نه عنوان عام كه به «تسلى‏دهنده» ترجمه شود.(6)
به نظر مى‏رسد كه این تلاش هم بى‏نتیجه است و هم غیرلازم و هم مضر. از این جهت بى‏نتیجه است كه استعمال این كلمه به همین صورت و به همین معناى تسلى‏دهنده قرن‏ها قبل از اسلام در سنت مسیحى به كار رفته است. همچنین از همان سده‏هاى نخست مسیحى مصداق آن را روح‏القدس دانسته‏اند. این واژه كه تنها در انجیل یوحنا آمده، در دیگر قسمت‏هاى عهد جدید یافت نمى‏شود، در چهار فقره از این كتاب آمده است:
اگر مرا دوست دارید احكام مرا نگاه دارید. و من از پدر سؤال مى‏كنم و تسلى‏دهنده [فارقلیط [دیگر به شما عطا خواهد كرد تا همیشه با شما بماند. یعنى روح راستى كه جهان نمى‏تواند او را قبول كند زیرا كه او را نمى‏بیند و نمى‏شناسد و اما شما او را مى‏شناسید زیرا كه با شما مى‏ماند و در شما خواهد بود (یوحنا، 14:15ـ17).
این سخنان را به شما گفتم وقتى كه با شما بودم. لیكن تسلى‏دهنده [فارقلیط [یعنى روح‏القدس كه پدر او را به اسم من مى‏فرستد او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد (یوحنا، 14:25ـ26).
لیكن چون تسلى‏دهنده [فارقلیط] كه او را از جانب پدر نزد شما مى‏فرستم یعنى روح راستى كه از پدر صادر مى‏گردد او بر من شهادت خواهد داد. و شما نیز شهادت خواهید داد زیرا كه از ابتدا با من بوده‏اید (یوحنا، 15:26ـ27).
اما الان نزد فرستنده خود مى‏روم و كسى از شما از من نمى‏پرسد به كجا مى‏روى. ولیكن چون این را به شما گفتم دل شما از غم پر شده است. و من به شما راست مى‏گویم كه رفتن من براى شما مفید است زیرا اگر نروم تسلى‏دهنده [فارقلیط [نزد شما نخواهد آمد اما اگر بروم او را نزد شما مى‏فرستم. و چون او آید جهان را بر گناه و عدالت و داورى ملزم خواهد نمود. اما بر گناه زیرا كه به من ایمان نمى‏آورند. و اما بر عدالت از آن سبب كه نزد پدر خود مى‏روم و دیگر مرا نخواهید دید و اما بر داورى از آن رو كه بر رئیس این جهان حكم شده است. و بسیارى چیزهاى دیگر نیز دارم كه به شما بگویم لكن الان طاقت تحمل آنها را ندارید. ولیكن چون او یعنى روح راستى آید شما را به جمیع راستى هدایت خواهد كرد زیرا كه از خود تكلم نمى‏كند بلكه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده خبر خواهد داد. او مرا جلال خواهد داد زیرا كه از آنچه آنِ من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد. هر چه از آنِ پدر است از آنِ من است از این جهت گفتم كه از آنچه آنِ من است مى‏گیرد و به شما خبر خواهد داد (یوحنا، 16:5ـ15).
اینها مواردى است كه در انجیل یوحنا كلمه «فارقلیط» [پراكلیتوس] به كار رفته است. حال آیا مى‏توان گفت این واژه در اصل «پریكلیتوس» به معناى «احمد» بوده است و عمدا یا سهوا نویسنده این انجیل آن را تغییر داده و اسم خاص پریكلیتوس [احمد] را به پراكلیتوس [تسلى دهنده] مبدّل ساخته است؟ ممكن است در واقع این گونه بوده باشد. اما آیا با امكاناتى كه در اختیار ماست مى‏توانیم این امر را، حتى به صورت ظنى، اثبات كنیم؟ به نظر مى‏رسد چنین چیزى ممكن نباشد. در اینجا ذكر چند نكته مفید است:
1. این واژه از چهار انجیل موجود تنها در انجیلى آمده است كه به لحاظ الهیاتى با سایر اناجیل بسیار متفاوت است و از اعتقاداتى كه در اسلام حق شمرده مى‏شود بسیار دور است. در بین چهار انجیل موجود تنها در این انجیل است كه الوهیت حضرت مسیح مطرح شده و نظام الهیاتى آن بر این اساس طرح‏ریزى شده است. براى مثال در این نظام، مقام «پسرخدا» بالاتر از مقام روح‏القدس است. اتفاقا از مواضعى كه در آنها این كلمه [فارقلیط [آمده است این امر را مى‏توان فهمید؛ «پدر او را به اسم من مى‏فرستد»، «او را از جانب پدر نزد شما مى‏فرستم»؛ «او را نزد شما مى‏فرستم»؛ از عبارت‏هاى فوق، مادون‏بودن این فرد نسبت به مسیح فهمیده مى‏شود. این در حالى است كه اولاً از برخى از فقرات اناجیل دیگر برمى‏آید كه مقام روح‏القدس بالاتر از مسیح است: «از این رو شما را مى‏گویم هر نوع گناه و كفر از انسان آمرزیده مى‏شود لیكن كفر به روح‏القدس از انسان عفو نخواهد شد. و هر كه برخلاف پسر انسان [مسیح] سخن گوید آمرزیده شود اما كسى كه برخلاف روح‏القدس سخن گوید، در این عالم و در عالم آینده هرگز آمرزیده نخواهد شد. (متى، 12:31ـ32؛ مرقس، 3:28ـ29). و ثانیا مسلمانان هرگز پیامبر اسلام(ص) را پایین‏تر از مسیح نمى‏دانند بلكه او را ناسخ آیین مسیح و برترین پیامبر مى‏دانند.
2. تاریخ نگارش انجیل یوحنا از اناجیل دیگر بسیار متاخر است؛ به گونه‏اى كه اكثریت قریب به اتفاق محققان برآنند كه این انجیل در اواخر قرن اول یا اوایل قرن دوم نوشته شده است.(7) این امر از اعتبار و سندیت این كتاب مى‏كاهد و آن را نسبت به اناجیل دیگر، كه چند دهه زودتر نوشته شده‏اند، در رتبه پایین‏ترى قرار مى‏دهد. حال این سؤال مطرح مى‏شود كه چرا این واژه در اناجیل دیگر نیامده است و آیا با توجه به این امر مى‏توان چیزى را درباره این‏كه حضرت عیسى واقعا چه كلمه‏اى را به كار برده است، اثبات كرد؟

 
دسته بندی : پیامبر اکرم و قران , بعثت پیامبر , پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم , مقالات , کتابخانه ,

ادامه مطلب

       رحمان نجفی
نظرات
      04:27 ب.ظ -  سه شنبه 26 آذر 1392
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات